top of page

RÅDGIVNING OG STRATEGIER

KOMMUNIKATION | MARKEDSFØRING | KAMPAGNE

Det gennemgående mål for al kommunikation er at skabe værdi for din virksomhed ved at skabe værdi for din kunde. Det gøres ved, at kommunikations- og markedsførings- strategierne understøtter de overordnede forretningsstrategier med en sammenhængende kommunikation på tværs af alle kommunikationskanaler og platforme. En end to end-strategi fører os gennem følgende processer:

I strategi- og analysefasen afklares:
 • Hvad formålet er med vores tiltag – ønsker vi fx at ændre adfærd, holdning eller viden?

 • Hvad er vores mål?

 • Hvad er vores udgangspunkt/situationsanalyse?

 • Hvem er vores målgruppe?

 • Hvem er vores interessenter?

I handlingsplanen fastlægges:
 • Hvem kommunikerer (hvem siger hvad til hvem)

 • Hvad vi kommunikerer (formål, fordele/værdier, funktioner)

 • Hvor vi kommunikerer (valg af kommunikationskanal)

 • Hvordan (valg af formidlingsformer)

 • Hvilke ressourcer vi har at bruge (økonomi, tidsforbrug)

 • Hvorledes evaluerer vi indsatsen (effektmåling/evaluering/optimering/tilpasning)

 • Hvilke risici er der (evaluering, vurdering, evt. udarbejdelse af krisekommunikation)

I eksekverings- og implementeringsfasen udvikles on- og offline budskab(er) gennem fx:
 • Pressemeddelelser

 • Markedsføringsmaterialer – brochurer, bannere, guider m.v.

 • Artikler i nyhedsbreve, magasiner, blade på de sociale medier, fotoreportager

 • Annoncer

 • Infographics

 • Film

 • Gimmicks

 • Events, møder, konferencer

 • Måling af hvert enkelt kommunikationstiltag

Få rådgivning og hjælp til hele eller dele af udførelsen ved at kontakte erasten.com.

bottom of page