top of page

SOCIALE MEDIER

STRATEGI | INDHOLD | POLITIK

En tilstedeværelse på de sociale medier giver branding, markedsføring, muligheder for dialog med dine kunder og en adgang til nyhedsformidling og tiltrækning af nye medarbejdere. Derudover er mediet endnu en adgang/kommunikationskanal til dine kunder.

Få hjælp til at lægge din sociale mediestrategi ved at tage udgangspunkt i, hvilke sociale medieplatforme der overordnet vil understøtte din virksomheds eksisterende kommunikation.

Få udarbejdet en social mediestrategi og et beslutningsværktøj, der giver dig: 

 • Formål, mål og udbytte med jeres tilstedeværelse på de sociale medier

 • Anbefaling til valg og fravalg af medier 

 • Fokus i forhold til de overordnede kommunikationsstrategier

 • Anbefalinger til indhold, du kan kommunikere med klarlægning af relevans og mening i forhold til målgruppen

 • Anbefalinger til, hvordan du skaber taleplads i forhold til målgruppe

 • Forslag til indholdsplan i forhold til indlæg på de sociale medier

 • Forslag til kommunikationspolitik på de sociale medier

 • Overvejelser og forslag til kriseberedskab på de sociale medier

 • Overvejelser omkring genbrug af  historier på flere kommunikationskanaler

 • Hvordan kan du gøre brug af statistikken på FB – hvad og hvordan kan man evaluere og måle

 • Overblik over, hvordan branchen optræder på facebook, hvad virker/virker ikke

 • Overblik over, hvilke ressourcer det kræver at være til stede på de sociale medier. Hvad er tidsforbruget i forhold til merværdien ved tilstedeværelse på forskellige sociale medier

 • Beslutningsmodel og anbefalinger

bottom of page